0515 433991


Home  /  Diensten  /  In-situ bodemsanering

In-situ bodemsanering 

In Nederland worden al 30 jaar bodemsaneringsprojecten uitgevoerd. Ervaring leert dat het afgraven en het oppompen van een verontreiniging niet in alle gevallen de meest effectieve manier is om de verontreiniging te verwijderen.

Gechloreerde oplosmiddelen zijn effectiever te verwijderen door de natuurlijke biologische afbraak te stimuleren. Ook olieproducten (brandstoffen en oplosmiddelen) zijn goed te verwijderen door technieken die het natuurlijk afbraakproces stimuleren. Chemische oxidatie technieken bieden een uitkomst als snel resultaat geboden is of een zwaardere aanpak is vereist.

T & K Service biedt een alternatief waarbij de verontreiniging in-situ (zonder afgraven) wordt verwijderd door een biologisch of chemisch proces. Onze ervaring met in-situ saneringen stelt ons in staat een exclusieve saneringsaanpak aan te bieden waarbij wij garant staan voor het saneringsresultaat. Ons team van deskundigen definieert de verontreinigingsituatie en gaat in overleg met het bevoegd gezag om een realistisch te behalen saneringsresultaat overeen te komen. T & K Service garandeert dit saneringsresultaat binnen een afgesproken termijn en vooraf vastgesteld budget.

Contactgegevens

Postadres
Spijkerboor 56
8607 KC  Sneek

Kantoor en werkplaats adres
De Loads 3
8447 GP  Heerenveen

0515 433991

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief