0515 433991


Home  /  Diensten  /  In-situ bodemsanering  /  Biologische aanpak van gechloreerde oplosmiddelen

Biologische aanpak van gechloreerde oplosmiddelen

Gechloreerde oplosmiddelen, zoals: tetrachloorethyleen (Per) en trichloorethyleen (Tri) werden veelvuldig toegepast bij chemische wasserijen, metaal bewerking en drukkerijen. Het gebruik resulteerde vaak in een ernstig verontreinigde bodem. Choorethanen onderscheiden zich van chloorethenen en zijn moeilijker biologisch afbreekbaar.

In een samenwerking tussen T & K Service en Deltares is in Barneveld een in-situ sanering in uitvoering van chloorethenen en chloorethanen. Met een cocktail van Dehalococcoides spp. en Dehalobacter spp. bacteriën worden chloorethenen en chloorethanen via reductieve dechlorering afgebroken tot de onschuldige componenten etheen en ethaan. In een periode van 2 jaar zijn de concentraties in de bronzone gedaald van >100.000 ug/l tot beneden detectielimiet in meerdere peilbuizen.

Dehalococcoides ethenogenes

Dehalococcoides ethenogenes bacteriën (DHC) breken gechloreerde oplosmiddelen op natuurlijke wijze af. Het proces dat we sinds 2005 toepassen wordt bioaugmentatie genoemd. Bij het proces worden DHC en voedingsstoffen in de verontreinigde bodem aangebracht. Het aanbrengen gebeurt met directe bodeminjecties of permanente infiltratie filters. Sinds 2005 hebben wij meer dan 200 locaties op deze wijze gesaneerd, zie referenties.

Praktijkvoorbeeld van een klein verontreinigd bodemvolume

 Bij een klein verontreinigd bodemvolume, bijvoorbeeld enkele honderden vierkante meters, worden directe bodeminjecties uitgevoerd. In een vast patroon worden op vastgestelde dieptes een kleine hoeveelheid DHC en een hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem geïnjecteerd. 

De beënting en de voedingsstoffen zorgen ervoor dat de DHC snel in aantal toeneemt tot een kolonie van bacteriën in het gehele verontreinigde bodemvolume. De verontreiniging wordt door de bacteriën via reductieve dechlorering afgebroken tot de onschuldige componenten etheen en ethaan.

Praktijkvoorbeeld groot verontreinigd bodemvolume

Het alternatief voor bodeminjecties is het aanbrengen van permanente filters om grondwater te onttrekken en na beënting met DHC en voedingsstoffen weer in de bodem te infiltreren. Het proces van onttrekken en infiltreren kan geheel ondergronds worden aangelegd zodat er geen overlast is op straatniveau. 

Voor een project in den Haag zijn 1 onttrekkingsbron en 5 infiltratiebronnen gebruikt. Bij dit project is in 2 jaar tijd het bodemvolume voorzien van DHC en voedingsstoffen waardoor een kolonie van bacteriën is ingegroeid en het afbraakproces heeft plaatsgevonden.

Kweekreactor

De voor het afbraakproces benodigde dehalococcoides ethenogenes bacteriën (DHC) worden in een samenwerking tussen T&K en Bioclear Earth in een eigen ontwikkelde kweekreactor opgekweekt. 

De kweekreactor met een volume van 10.000 liter bereikt een kweek dichtheid van 3 x 108 cellen/ml. De kweek wordt in zuurstofdichte containers vervoerd naar de saneringslocatie en op locatie met voedingsstoffen in de bodem geïnjecteerd. Door de combinatie van kweek en voedingstoffen neemt de DHC snel in aantal toe en start de biologische afbraak van de verontreiniging.

Bewezen methode

Deze methode is zeer geschikt voor situaties waar voorheen totaal geen biologische afbraak in de bodem aantoonbaar was. Aangetoond is dat deze aanpak ook werkt onder niet optimale veldcondities. Het enorme volume van de kweek reactor stelt ons in de gelegenheid om snel een groot bodemvolume te beënten zodat het afbraak proces direct start en het volledige afbraakproces wordt doorlopen.

Substraat: koolstofbron

Om het biologisch afbraakproces te ondersteunen worden voedingsstoffen aan de bodem toegevoegd. De voedingsstoffen van T & K Service worden naar eigen receptuur samengesteld en bevatten zowel snel, medium en traag werkende koolstofbronnen. Onze voedingsstoffen bevatten 2 maal zoveel koolstofbron (TOC) dan de gebruikelijke voedingsstoffen. Dit garandeert een langere activiteit van de DHC en vermindert het risico dat er een tweede keer bodeminjecties moeten worden uitgevoerd voor het toedienen van voedingsstoffen.

Nulwaardig ijzer

Bij zeer sterk verontreinigde locaties voegen we nulwaardig ijzer toe aan ons recept. Nulwaardig ijzer initïeert een chemische reactie waarbij de verontreiniging direct wordt afgebroken en draagt tevens bij aan de noodzakelijke anaërobe omstandigheden voor de optimale groei van de DHC. Onze voedingsstoffen versnellen het afbraakproces van de verontreiniging en reduceren de saneringskosten.

Contactgegevens

Postadres
Spijkerboor 56
8607 KC  Sneek

Kantoor en werkplaats adres
De Loads 3
8447 GP  Heerenveen

0515 433991

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief