0515 433991


Home  /  Referenties  /  Chemische oxidatie

Chemische oxidatie

Grotestraat Waalwijk: Opdrachtgever: gemeente Waalwijk
Zwijgershoek te Sint Nicolaas: Opdrachtgever: OVAM
St. Antoniusstraat 59 de Mortel: Opdrachtgever : provincie Noord-Brabant

Omschrijving project

Op het project Grotestraat te Waalwijk is in 2015 1 injectieronde uitgevoerd waarbij 60 bodeminjecties zijn uitgevoerd. Per injectiepunt is 60 liter geïnjecteerd per 0.5 m diepte interval.

Na bemonstering van het grondwater werd meer verontreiniging aangetroffen dan in de nulsituatie (startsituatie) was vastgesteld. Verondersteld wordt dat er puur product aanwezig was dat door de bodeminjecties is losgekomen. De aanwezigheid van puur product was niet voldoende onderkent in de nulsituatie.

Dit project onderstreept de noodzaak van een goede vaststelling van de nulsituatie en de kwetsbaarheid van chemische oxidatie. Bij chemische oxidatie moet een op de hoeveelheid verontreiniging afgestemde hoeveelheid oxidatiemateriaal worden ingebracht. Chemische oxidatie is een kontact sport waarbij herhaling van de behandeling noodzakelijk is om alle verontreiniging te bereiken en te laten reageren met het oxidant. Chemische oxidatie opgevolgd door een biologische aanpak is een geëigend middel om snel bulk te verwijderen om daarna biologisch het gewenste saneringsresultaat te behalen. 

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Contactgegevens

Postadres
Spijkerboor 56
8607 KC  Sneek

Kantoor en werkplaats adres
De Loads 3
8447 GP  Heerenveen

0515 433991

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief